Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

Dodatek węglowy

Informujemy, że dnia 12.08.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i będzie ona realizowana w gminie Gorzyce przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą do dnia 30.11.2022 r.

Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i będzie przyznawany jednorazowo. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,

zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1.     osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2.     osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Informujemy, iż wniosek o dodatek węglowy można składać również elektronicznie, ale zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy o dodatku węglowym, wniosek w formacie .pdf musi być najpierw podpisany podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, a następnie tak podpisany plik należy dołączyć do wiadomości przesłanej do OPS Gorzyce za pośrednictwem ePUAP.


Strona, za pośrednictwem której można podpisać wniosek znajduje się pod tym linkiem.

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

 

W przypadku składania wniosku w imieniu innego członka rodziny konieczne jest dołączenie do składanego wniosku upoważnienia tej osoby.

 

Prosimy, aby we wnioskach wpisywać nr telefonu oraz czytelnie adres mailowy. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie wysyłana elektronicznie na podany adres email. Jeśli nie podają Państwo adresu email, będzie możłiwość osobistego odebrania tej informacji w OPS.

UWAGA!!! Proszę zapoznać się z krótką instrukcją wysyłania wniosku elektronicznie, gdyż bardzo dużo wniosków składanych jest nieprawidłowo!

W celu usprawnienia obsługi ogromnej liczby składanych elektronicznie (za pośrednictwem ePUAP) wniosków, bardzo prosimy, aby wnioski składać w następujący sposób:

 1. Ze strony OPS pobrać wniosek wraz z oświadczeniem RODO (całość jest w jednym pliku, zamieszczona na dole strony).
 2. Wniosek wypełnić np. elektronicznie lub wydrukować i wypełnić ręcznie i zapisać jako jeden plik w formacie .pdf
 3. Następnie wejść na stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
 4. Podpisać plik .pdf zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na podanej stronie, a następnie tak podpisany plik zapisać np. na pulpicie (wniosek jest prawidłowo podpisany, jeśli pojawi się na min znacznik Podpis zaufany z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej).
 5. Zalogować się na ePUAP
 6. Wybrać Pismo ogólne do podmiotu publicznego i zaadresować na Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach ul. Raciborska 27
 7. Załączyć do tego pisma podpisany podpisem zaufanym plik i wysłać.

 

Prosimy nie wysyłać zdjęć wniosku ani skanów pojedynczych stron.

Wniosek elektroniczny należy przesyłać tylko i wyłącznie za pośrednictwem ePUAP (wnioski przesłane na email nie będą rozpatrywane).

 

Jeśli składają Państwo wniosek pobrany ze strony Ministerstwa, to prosimy załączyć do niego jeszcze klauzulę RODO znajdującą sie na dole strony.

 

 

 

AKTUALNOŚCI:

Informacja w sprawie dodatku węglowego

Utworzono dnia 20.09.2022

Informacja dotycząca wydania informacji i wypłaty dodatku węglowego

czytaj dalej na temat: Informacja w sprawie dodatku węglowego

ZAŁĄCZNIKI:

Pomoc w kryzysie

KLUBY SENIORA W GMINIE GORZYCE

NUMER SOS - linia pomocy pokrzywdzonym

Centrum Wsparcia

STOP PRZEMOCY! - APLIKACJA MOBILNA "TWÓJ PARASOL"

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Obrazek przedstawia szary kwadrat z napisem PARPA, a pod spodem napis "Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Obrazek jest linkiem do strony PARPA

Bezpieczny i aktywny senior

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Fundusz Sprawiedliwości

Miej to z głowy - zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

KARTA SENIORA

Karta Dużej Rodziny

Program - "Za życiem"

Alzheimer rozumiem wspieram

Obrazek przedstawia człowieka, a obok niego napis alzheimer rozumiem wspieram. To jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.