Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

Fundacja Internationaler Bund Polska rozpoczyna realizację projektu „Bez przeszkód” skierowanego do dorosłych osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo

Utworzono dnia 13.09.2021

Informujemy, iż Fundacja Internationaler Bund Polska rozpoczyna realizację projektu „Bez przeszkód” skierowanego do dorosłych osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo, którego celem jest poprawa jakości funkcjonowania społecznego i osobistego oraz wzrost zdolności do zatrudnienia wśród 32 osób niepełnosprawnych.

Założeniem projektu jest aktywna integracja społeczna i zawodowa  w ramach jednej z trzech ścieżek wsparcia:

  1. Centrum Integracji Społecznej (CIS),
  2. Aktywna integracja -szkolenia zawodowe i społeczne,
  3. Klub Integracji Społecznej (KIS).

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną 32 osoby:

  • 8 osób w ramach CIS (osoby niewidome i niedowidzące nie posiadające prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy), tę ścieżkę wsparcia ograniczamy ze względów proceduralnych do mieszkańców Tychów, powiatu bieruńsko-lędzińskiego, Katowic.
  • 8 osób w ramach usług aktywnej integracji – kursy i szkolenia zawodowe i społeczne (osoby niepełnosprawne w tym niewidome i  niedowidzące   posiadające prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy),
  • 16 osób w ramach KIS (osoby niepełnosprawne).

W ramach Centrum Integracji Społecznej  uczestnikom oferujemy świadczenie integracyjne w wysokości 1200 zł brutto,  udział w treningu czynności dnia codziennego, treningu mobilności, wsparcie  psychologiczne, zajęcia edukacyjne, indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa zawodowe, uczestnictwo w  warsztatach zawodowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - zajęcia w zawodzie technik biurowy. Uczestnictwo w CIS obejmować będzie 5 dni w tygodniu - 6 godzin dziennie.

W ramach aktywnej integracji zapraszamy uczestników  do udziału szkoleniach zawodowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, w treningu czynności dnia codziennego, treningu mobilności,  wsparcia psychologicznego, udziału w zajęciach edukacyjnych. Po zakończonym szkoleniu zawodowym organizowany będzie staż za który uczestnicy otrzymają stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

W ramach Klubu Integracji Społecznej (KIS) uczestnicy będą mogli skorzystać z treningu umiejętności społecznych, warsztatów manualnych, treningu czynności dnia codziennego, treningu mobilności,  indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz warsztatów z doradcą zawodowym.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu Fundacji: 32 219 10 10.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 4

W poprzednim tygodniu: 2

W tym miesiącu: 516

W poprzednim miesiącu: 1611

Wszystkich: 47037

Obrazek przedstawia człowieka, a obok niego napis alzheimer rozumiem wspieram. To jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obrazek przedstawia szary kwadrat z napisem PARPA, a pod spodem napis "Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Obrazek jest linkiem do strony PARPA