Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

Informacja w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Utworzono dnia 23.09.2022

Informujemy, że dnia 18.09.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i będzie ona realizowana w gminie Gorzyce przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach.

Wnioski o wypłatę dodatku przyjmowane będą do dnia 30.11.2022 r.

Wprowadzony dodatek wynosi odpowiednio:

 • 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
 • 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, w ustawie przyjęto, że:

1) jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;

2) gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

 

Informujemy, iż wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać również elektronicznie.

Wniosek w formacie .pdf musi być najpierw podpisany podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, a następnie tak podpisany plik należy dołączyć do wiadomości przesłanej do OPS Gorzyce za pośrednictwem ePUAP.


Strona, za pośrednictwem której można podpisać wniosek znajduje się pod tym linkiem.

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

 

W przypadku składania wniosku w imieniu innego członka rodziny konieczne jest dołączenie do składanego wniosku upoważnienia tej osoby.

Prosimy, aby we wnioskach wpisywać nr telefonu oraz czytelnie adres mailowy. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie wysyłana elektronicznie na podany adres email. Jeśli nie podają Państwo adresu email, będzie możłiwość osobistego odebrania tej informacji w OPS.

 

UWAGA!!! Proszę zapoznać się z krótką instrukcją wysyłania wniosku elektronicznie, gdyż bardzo dużo wniosków składanych jest nieprawidłowo!

W celu usprawnienia obsługi ogromnej liczby składanych elektronicznie (za pośrednictwem ePUAP) wniosków, bardzo prosimy, aby wnioski składać w następujący sposób:

 1. Ze strony OPS pobrać wniosek wraz z oświadczeniem RODO (całość jest w jednym pliku, zamieszczona na dole strony).
 2. Wniosek wypełnić np. elektronicznie lub wydrukować i wypełnić ręcznie i zapisać jako jeden plik w formacie .pdf
 3. Następnie wejść na stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
 4. Podpisać plik .pdf zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na podanej stronie, a następnie tak podpisany plik zapisać np. na pulpicie (wniosek jest prawidłowo podpisany, jeśli pojawi się na min znacznik Podpis zaufany z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej).
 5. Zalogować się na ePUAP
 6. Wybrać Pismo ogólne do podmiotu publicznego i zaadresować na Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach ul. Raciborska 27
 7. Załączyć do tego pisma podpisany podpisem zaufanym plik i wysłać.

 

Prosimy nie wysyłać zdjęć wniosku ani skanów pojedynczych stron.

Wniosek elektroniczny należy przesyłać tylko i wyłącznie za pośrednictwem ePUAP (wnioski przesłane na email nie będą rozpatrywane).

 

Jeśli składają Państwo wniosek pobrany ze strony Ministerstwa, to prosimy załączyć do niego jeszcze klauzulę RODO znajdującą sie na dole strony.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Pomoc w kryzysie

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 391

W poprzednim tygodniu: 397

W tym miesiącu: 1204

W poprzednim miesiącu: 1176

Wszystkich: 104848

KLUBY SENIORA W GMINIE GORZYCE

NUMER SOS - linia pomocy pokrzywdzonym

Centrum Wsparcia

STOP PRZEMOCY! - APLIKACJA MOBILNA "TWÓJ PARASOL"

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Obrazek przedstawia szary kwadrat z napisem PARPA, a pod spodem napis "Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Obrazek jest linkiem do strony PARPA

Bezpieczny i aktywny senior

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Fundusz Sprawiedliwości

Miej to z głowy - zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

KARTA SENIORA

Karta Dużej Rodziny

Program - "Za życiem"

Alzheimer rozumiem wspieram

Obrazek przedstawia człowieka, a obok niego napis alzheimer rozumiem wspieram. To jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.