Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

Nabór wniosków na rok 2024 do udziału w Programie "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"

Utworzono dnia 23.08.2023

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach ogłasza nabór wniosków do udziału w Programie na rok 2024.

 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, ma na celu zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia poprzez zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej polegającej m.in. na wsparciu uczestników Programu w:

  1. czynnościach samoobsługowych,
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
  3. przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  4. podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Program zapewni wsparcie następującym osobom, zwanym dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”, w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 

  1. dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 

  1. osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:
  1. znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

 

Realizacja zadania w zakresie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, finansowana jest przez Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego, przeznaczonych na realizację zadania w ramach Programu.

Wnioski na wzorze zamieszczonym w załączniku prosimy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach do dnia 8 września 2023 r. w godzinach pracy Ośrodka.

Wnioski złożone w terminie późniejszym zostaną wpisane na listę rezerwową.

Więcej informacji na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

ZAŁĄCZNIKI:

Pomoc w kryzysie

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 85

W poprzednim tygodniu: 412

W tym miesiącu: 1471

W poprzednim miesiącu: 2555

Wszystkich: 98910

Obrazek przedstawia szary kwadrat z napisem PARPA, a pod spodem napis "Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Obrazek jest linkiem do strony PARPA

Obrazek przedstawia człowieka, a obok niego napis alzheimer rozumiem wspieram. To jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.