Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

Przystąpienie do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Utworzono dnia 29.02.2024

 

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Gmina Gorzyce przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej finansowane jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego, przeznaczonych na realizację zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 

Dofinansowanie projektu: 100%

 

Całkowita wartość projektu: 26 418 zł 

Wsparcie finansowe dla beneficjentów pochodzi w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców gminy Gorzyce.

 

Cel programu:

Zwiększenie dostępności usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących Gminę Gorzyce, poprzez czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z  niepełnosprawnością oraz zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

 

Kto może skorzystać z usług opieki wytchnieniowej?

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna osoby z niepełnosprawnością, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

 

Forma realizacji opieki wytchnieniowej:

Opieka wytchnieniowa w Gminie Gorzyce w 2024 r. realizowana jest w formie pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zgodnie z Programem „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 pobyt całodobowy może być również realizowany:

 1. za uprzednią zgodą gminy, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
 2. w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym (z wyłączeniem dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności),
 3. w ośrodku wsparcia,
 4. w rodzinnym domu pomocy,
 5. w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego,
 6. w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 7. w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-g, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
 9. za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Druki niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności,
 • karta zgłoszenia do Programu,
 • klauzula informacyjna RODO,
 • klauzula informacyjna.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach, ul. Raciborska 27, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 do 15.30, tel. 32 45 11 671

 

Pomoc w kryzysie

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 298

W poprzednim tygodniu: 365

W tym miesiącu: 1127

W poprzednim miesiącu: 1658

Wszystkich: 106429

KLUBY SENIORA W GMINIE GORZYCE

NUMER SOS - linia pomocy pokrzywdzonym

Centrum Wsparcia

STOP PRZEMOCY! - APLIKACJA MOBILNA "TWÓJ PARASOL"

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Obrazek przedstawia szary kwadrat z napisem PARPA, a pod spodem napis "Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Obrazek jest linkiem do strony PARPA

Bezpieczny i aktywny senior

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Fundusz Sprawiedliwości

Miej to z głowy - zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

KARTA SENIORA

Karta Dużej Rodziny

Program - "Za życiem"

Alzheimer rozumiem wspieram

Obrazek przedstawia człowieka, a obok niego napis alzheimer rozumiem wspieram. To jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.