Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

Świadczenie pieniężne dla zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - wnioski przyjmowane od 1 kwietnia w OPS w Gorzycach

Utworzono dnia 01.04.2022

Od 1 kwietnia 2022 r. wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach.

 

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym od 15 marca br. rozporządzeniem Rady Ministrów ws. świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy osoby udzielające gościny uchodźcom mogą ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę.

Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

We wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Wzór wniosku dostępny jest w OPS i Urzędzie Gminy w Gorzycach oraz do pobrania na stronie internetowej OPS i Urzędu Gminy.

ZAŁĄCZNIKI:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 69

W poprzednim tygodniu: 376

W tym miesiącu: 1221

W poprzednim miesiącu: 1266

Wszystkich: 63370


 

Obrazek przedstawia człowieka, a obok niego napis alzheimer rozumiem wspieram. To jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obrazek przedstawia szary kwadrat z napisem PARPA, a pod spodem napis "Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Obrazek jest linkiem do strony PARPA