Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

2016 rok

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja programu Pomoc Żywnościowa finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016.

Od października br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach, jako organizacja partnerska o zasięgu lokalnym realizuje zadania z zakresu dystrybucji artykułów żywnościowych oraz działań towarzyszących skierowanych do osób najbardziej potrzebujących. Organizacją partnerską o szczeblu regionalnym, która bezpośrednio będzie dostarczać artykuły żywnościowe jest Związek Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności z siedzibą w Chorzowie przy ul. W. Janasa 15.

Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób najbardziej potrzebujących, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł na osobę w rodzinie. Przewiduje się objąć wsparciem 415 osób. Skierowania do skorzystania z pomocy żywnościowej wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach.
Żywność wydawana będzie od października br. w magazynie w Bełsznicy ul. Raciborska 27.

Osoby zakwalifikowane do udziału w programie otrzymają paczki żywnościowe składające się z 14 rodzajów artykułów żywnościowych. Żywność wydawana jest jedynie osobom zakwalifikowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach. Informację o każdorazowej dostawie żywności osoby zainteresowane otrzymają od pracowników socjalnych ośrodka pomocy.  


Każda osoba zakwalifikowana do Podprogramu 2016 otrzyma następujący zestaw produktów obejmujących łącznie 48,59 kg:

 • makaron jajeczny 5 kg,
 • ryż biały 5 kg,
 • herbatniki 2 kg, 
 • mleko UHT 9 l, 
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,40 kg /przewidywana dostawa I/II kwartał 2017 r./ 
 • groszek z marchewką 3,20 kg, 
 • fasola biała 3,20 kg, 
 • koncentrat pomidorowy 1,28 kg, 
 • powidła śliwkowe 1,20 g, 
 • gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, 
 • filet z makreli w oleju 1,36 kg, 
 • szynka drobiowa 2,70 kg, 
 • cukier biały 4 kg, 
 • olej rzepakowy 4 l.

 

Dodatkowo będą organizowane działania towarzyszące:

1)    Wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa  domowego;
2)    Integrację społeczną przez włączenie w funkcjonowanie społeczności lokalnych skupionych wokół żywności i żywienia;

3)    Podnoszenie wiedzy i umiejętności na temat znaczenia prawidłowego żywienia dla stanu zdrowia oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności, jako element zmniejszenia ubóstwa i wykluczenia społecznego.
 

Ewentualne skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji przyjmuje Minister Pracy i Polityki Społecznej, na adres korespondencji:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

PO PŻ 2014-2020 - szczegółowe informacje

Pomoc w kryzysie

Obrazek przedstawia szary kwadrat z napisem PARPA, a pod spodem napis "Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Obrazek jest linkiem do strony PARPA

Obrazek przedstawia człowieka, a obok niego napis alzheimer rozumiem wspieram. To jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.