Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

2017 rok

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach przystąpił do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  w Podprogramie 2017.


Od października br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach, jako organizacja partnerska o zasięgu lokalnym będzie realizować zadania z zakresu dystrybucji artykułów żywnościowych oraz działań towarzyszących skierowanych do osób najbardziej potrzebujących. Organizacją partnerską o szczeblu regionalnym, która bezpośrednio będzie dostarczać artykuły żywnościowe jest Związek Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności z siedzibą w Chorzowie przy ul. W. Janasa 15.


Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób najbardziej potrzebujących, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł na osobę w rodzinie. Przewiduje się objąć wsparciem 308 osób. Skierowania do skorzystania z pomocy żywnościowej wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach.

Żywność wydawana będzie od października br. w magazynie w Bełsznicy ul. Raciborska 77.


Osoby zakwalifikowane do udziału w programie otrzymają paczki żywnościowe składające się z 19 rodzajów artykułów żywnościowych. Żywność wydawana jest jedynie osobom zakwalifikowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach. Informację o każdorazowej dostawie żywności osoby zainteresowane otrzymają od pracowników socjalnych ośrodka pomocy.  

 

Każda osoba zakwalifikowana do Podprogramu 2017 otrzyma następujący zestaw produktów:
•    groszek z marchewką 4 kg,
•    fasola biała 4 kg,
•    koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
•    buraczki wiórki 1.05 kg,
•    powidła śliwkowe 1,50 kg,
•    makaron jajeczny 4,50 kg,
•    makaron kukurydziany bezglutenowy 0.5 kg,
•    ryż biały 4 kg,
•    herbatniki maślane 0,6 kg,
•    mleko UHT 7 l,
•    ser podpuszczkowy dojrzewający 2,40 kg
•    gulasz wieprzowy z warzywami 1,70  kg,
•    szynka drobiowa 3 kg,
•    szynka wieprzowa mielona 2,10 kg,
•    pasztet wieprzowy 0,64 kg,
•    filet z makreli w oleju 1,70 kg,
•    cukier biały 4 kg,
•    olej rzepakowy 4 l.


Dodatkowo będą organizowane działania towarzyszące:
a) włączanie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w tym zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji,

b) zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ponadto osoby zakwalifikowane do Podprogramu 2017 będą brały udział w warsztatach mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji osób najbardziej potrzebujących w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
    

Ewentualne skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji przyjmuje Minister Pracy i Polityki Społecznej, na adres korespondencji:


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

 

 

Pomoc w kryzysie

KLUBY SENIORA W GMINIE GORZYCE

NUMER SOS - linia pomocy pokrzywdzonym

Centrum Wsparcia

STOP PRZEMOCY! - APLIKACJA MOBILNA "TWÓJ PARASOL"

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Obrazek przedstawia szary kwadrat z napisem PARPA, a pod spodem napis "Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Obrazek jest linkiem do strony PARPA

Bezpieczny i aktywny senior

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Fundusz Sprawiedliwości

Miej to z głowy - zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

KARTA SENIORA

Karta Dużej Rodziny

Program - "Za życiem"

Alzheimer rozumiem wspieram

Obrazek przedstawia człowieka, a obok niego napis alzheimer rozumiem wspieram. To jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.