Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

2022 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach informuje, że Gmina Gorzyce przystąpiła do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.

 

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej finansowane jest przez Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego, przeznaczonych na realizację zadania w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2022.

 

Dofinansowanie projektu: 100%

Całkowita wartość projektu: 22 848 zł  

 

Wsparcie finansowe dla beneficjentów pochodzi w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Celem programu jest zwiększenie dostępności usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących Gminę Gorzyce, poprzez czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną oraz zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

 

Opieka wytchnieniowa realizowana jest w formie pobytu całodobowego w:

  1. ośrodku wsparcia
  2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru wojewody zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy
  4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

 

Usługi opieki wytchnieniowej są skierowane do osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniami równoważnymi, wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia, które stale przebywają w domu i wymagają stałej, całodobowej, specjalistycznej opieki i pielęgnacji.

 

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców gminy Gorzyce.

 

Druki niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
  • karta zgłoszenia do programu

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach, ul. Raciborska 27, tel. 32 45 11 671.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Pomoc w kryzysie

KLUBY SENIORA W GMINIE GORZYCE

NUMER SOS - linia pomocy pokrzywdzonym

Centrum Wsparcia

STOP PRZEMOCY! - APLIKACJA MOBILNA "TWÓJ PARASOL"

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Obrazek przedstawia szary kwadrat z napisem PARPA, a pod spodem napis "Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Obrazek jest linkiem do strony PARPA

Bezpieczny i aktywny senior

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Fundusz Sprawiedliwości

Miej to z głowy - zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

KARTA SENIORA

Karta Dużej Rodziny

Program - "Za życiem"

Alzheimer rozumiem wspieram

Obrazek przedstawia człowieka, a obok niego napis alzheimer rozumiem wspieram. To jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.