Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

  • Tytuł prawny do lokalu,
  • Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu,
  • Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2021).

 

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
  • jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietnia 2022 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. dla gospodarstwa domowego:

  1.  prowadzonego przez osobę samotną wynosi 13,38 zł/miesiąc;
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi 18,58 zł/miesiąc;
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 22,30 zł/miesiąc.

 

WAŻNE:

Na rok 2023 dodatek energetyczny jest zawieszony w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Pomoc w kryzysie

Obrazek przedstawia szary kwadrat z napisem PARPA, a pod spodem napis "Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Obrazek jest linkiem do strony PARPA

Obrazek przedstawia człowieka, a obok niego napis alzheimer rozumiem wspieram. To jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.