Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

2023 rok

 

 

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ)

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS

PODPROGRAM 2023

 

CELEM PROGRAMU jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących wspierających ich włączenie społeczne w okresie styczeń 2024 r. – październik 2024 r.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  styczeń 2024– październik 2024

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez  Śląski Bank Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa śląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

  1. Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 maja 2004 r. i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 1832,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie.
  1. Sposób kwalifikacji:
  • OPS będzie wydawać osobom uprawnionym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5) lub przekaże organizacjom listy osób zakwalifikowanych do Programu, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób (załącznik nr 7);
  • OPS we współpracy z OPR/OPL rozpowszechniają informacje  o realizacji Programu wśród potencjalnych odbiorców i wskazują najbliższe miejsca lub punkty wydawania artykułów spożywczych.
  • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w Programie na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

  1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 34 kg w tym:
L.P. NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ KG NA OSOBĘ
1 Cukier biały 4
2 Fasolka po bretońsku 1,5
3 Herbatniki maślane 0,6
4 Groszek z marchewką 1,6
5 Kasza  jęczmienna 1,5
6 Koncentrat pomidorowy 0,96
7 Makaron jajeczny 2,5
8 Mąka pszenna 4
9 Mleko UHT 6
10 Olej rzepakowy 4
11 Pasztet wieprzowy 0,48
12 Płatki owsiane 1
13 Dżem  truskawkowy 1,2
14 Szprot w oleju 0,68
15 Ser podpuszczkowy 1,2
16 Szynka drobiowa 1,2
17 Szynka wieprzowa mielona 1,2
18 Kawa zbożowa rozpuszczalna 0,4

 

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach Programu nieodpłatnie.

 

Pomoc w kryzysie

KLUBY SENIORA W GMINIE GORZYCE

NUMER SOS - linia pomocy pokrzywdzonym

Centrum Wsparcia

STOP PRZEMOCY! - APLIKACJA MOBILNA "TWÓJ PARASOL"

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Obrazek przedstawia szary kwadrat z napisem PARPA, a pod spodem napis "Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Obrazek jest linkiem do strony PARPA

Bezpieczny i aktywny senior

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Fundusz Sprawiedliwości

Miej to z głowy - zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

KARTA SENIORA

Karta Dużej Rodziny

Program - "Za życiem"

Alzheimer rozumiem wspieram

Obrazek przedstawia człowieka, a obok niego napis alzheimer rozumiem wspieram. To jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.