Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

Dodatek elektryczny

Utworzono dnia 01.12.2022

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej od dnia 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy - Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wnioski przyjmowane będą od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Wnioski złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostaną bez rozpoznania.

 

Kwota dodatku elektrycznego wynosi:

 • 1000 zł - w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło mniej niż 5 MWh,
 • 1500 zł - w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

Wypłata dodatku elektrycznego nastąpi do 31 marca 2023 r.

WAŻNE! Dodatkiem nie są objęte gospodarstwa domowe zamieszkujące pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tzw. fotowoltaika. 

 

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach, przy ul. Raciborskiej 27 lub elektronicznie opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Podpis zaufany na wniosku można złożyć za pośrednictwem strony

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

W przypadku składania wniosku w imieniu innego członka rodziny konieczne jest dołączenie do składanego wniosku upoważnienia tej osoby.

Prosimy, aby we wnioskach wpisywać nr telefonu oraz czytelnie adres mailowy. Informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego będzie wysyłana elektronicznie na podany adres email. Jeśli nie podają Państwo adresu email, będzie możliwość osobistego odebrania tej informacji w OPS.

UWAGA!!! Proszę zapoznać się z krótką instrukcją wysyłania wniosku elektronicznie

W celu usprawnienia obsługi składanych elektronicznie  wniosków (za pośrednictwem ePUAP) bardzo prosimy, aby wnioski składać w następujący sposób:

 1. Ze strony OPS pobrać wniosek wraz z oświadczeniem RODO (całość jest w jednym pliku, zamieszczona na dole strony).
 2. Wniosek wypełnić np. elektronicznie lub wydrukować i wypełnić ręcznie i zapisać jako jeden plik w formacie .pdf
 3. Następnie wejść na stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
 4. Podpisać plik .pdf zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na podanej stronie, a następnie tak podpisany plik zapisać np. na pulpicie (wniosek jest prawidłowo podpisany, jeśli pojawi się na min znacznik Podpis zaufany z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej).
 5. Zalogować się na ePUAP
 6. Wybrać Pismo ogólne do podmiotu publicznego i zaadresować na Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach ul. Raciborska 27
 7. Załączyć do tego pisma podpisany podpisem zaufanym plik i wysłać.

 

Prosimy nie wysyłać zdjęć wniosku ani skanów pojedynczych stron.

Wniosek elektroniczny należy przesyłać tylko i wyłącznie za pośrednictwem ePUAP (wnioski przesłane na email nie będą rozpatrywane).

Jeśli składają Państwo wniosek pobrany ze strony Ministerstwa, to prosimy załączyć do niego jeszcze klauzulę RODO znajdującą sie na dole strony.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.

ZAŁĄCZNIKI:

Pomoc w kryzysie

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 48

W poprzednim tygodniu: 311

W tym miesiącu: 707

W poprzednim miesiącu: 1454

Wszystkich: 101260

Obrazek przedstawia szary kwadrat z napisem PARPA, a pod spodem napis "Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Obrazek jest linkiem do strony PARPA

Obrazek przedstawia człowieka, a obok niego napis alzheimer rozumiem wspieram. To jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.