Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

Druki do pobrania

Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej mogą skorzystać z poniższego druku lub napisać wniosek własnoręcznie:

Wniosek o przyznanie pomocy

 

W przypadku, gdy o świadczenia z pomocy społecznej ubiegają się osoby pozostające w zatrudnieniu, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobku:

Zaświadczenie o zarobku

 

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niepełnoletnią (zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) wraz z oświadczeniem, składa opiekun prawny takiej osoby, posiadający prawomocne postanowienie sądu o przyznaniu wynagrodzenia za sprawowanie opieki:

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego

Oświadczenie do wniosku o wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego

Zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych i przysługujących z tego tytułu praw w zwiazku ze wsparciem z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gorzycach tel. 32 45 11 671, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Pomoc w kryzysie

KLUBY SENIORA W GMINIE GORZYCE

NUMER SOS - linia pomocy pokrzywdzonym

Centrum Wsparcia

STOP PRZEMOCY! - APLIKACJA MOBILNA "TWÓJ PARASOL"

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Obrazek przedstawia szary kwadrat z napisem PARPA, a pod spodem napis "Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Obrazek jest linkiem do strony PARPA

Bezpieczny i aktywny senior

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Fundusz Sprawiedliwości

Miej to z głowy - zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

KARTA SENIORA

Karta Dużej Rodziny

Program - "Za życiem"

Alzheimer rozumiem wspieram

Obrazek przedstawia człowieka, a obok niego napis alzheimer rozumiem wspieram. To jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.