Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

Informacja o realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Utworzono dnia 26.07.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach drugi rok realizuje Programy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Główny cel Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, to wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:
1.     dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
2.    osób niepełnosprawnym posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
a)    o stopniu znacznym / I grupa inwalidztwa lub
b)    o stopniu umiarkowanym/ II grupa inwalidztwa lub
c)    traktowane na równi do wyżej wymienionych (zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) tj. orzeczona przez lekarza orzecznika ZUS całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji; niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowita niezdolność do pracy.

Usługi asystencji osobistej mają na celu przede wszystkim zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.
Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1)    wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2)    wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3)    załatwianiu spraw urzędowych;
4)    korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5)    zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Asystentem osobistym może być osoba wskazana przez osobę z niepełnosprawnością, z wyłączeniem członków rodziny t.j.: rodziców i dzieci, rodzeństwa, wnuków, dziadków, teściów, macochy, ojczyma oraz innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubiegającą się o usługi asystenckie. W przypadku kiedy osoba ubiegająca się o wsparcie asystenta nie wskaże takiej osoby, asystenta z odpowiednimi kwalifikacjami kieruje Ośrodek Pomocy Społecznej.
Szczegółowy zakres Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dostępny jest na stronie internetowej niepełnosprawni.gov.pl w zakładce Fundusz Solidarnościowy lub na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach www.opsgorzyce.pl w zakładce Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.


Program „Opieka wytchnieniowa ” w Gminie Gorzyce Program realizowany jest w formie pobytu całodobowego: w ośrodku wsparcia; ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy.

Główny cel Programu to odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej służą również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie  mogą wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, w postaci doraźnej lub czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad swoimi podopiecznymi.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.
Opieka wytchnieniowa w formie całodobowej nie może przekroczyć 14 dni w roku.
Szczegółowy zakres Programu „Opieka wytchnieniowa” dostępny jest na stronie internetowej niepełnosprawni.gov.pl w zakładce Fundusz Solidarnościowy lub na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach www.opsgorzyce.pl w zakładce Program Opieka wytchnieniowa.
W 2022r. jest jeszcze możliwość skorzystania z tej formy pomocy.

Osoby zainteresowane możliwością wzięcia udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” lub „Opieka wytchnieniowa” w 2023 roku,  mogą do końca września 2022r. zgłaszać się osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach lub uzyskać więcej informacji pod nr telefonu 570 619 426 (w dni robocze od 7.30 do 15.30).

Udział w Programie jest bezpłatny.
Zakwalifikowanie do danego Programu zależne będzie od liczby zgłoszonych chętnych oraz środków przyznanych na kolejny rok.

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 609

W poprzednim tygodniu: 607

W tym miesiącu: 2334

W poprzednim miesiącu: 3851

Wszystkich: 71310


 

Obrazek przedstawia człowieka, a obok niego napis alzheimer rozumiem wspieram. To jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obrazek przedstawia szary kwadrat z napisem PARPA, a pod spodem napis "Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Obrazek jest linkiem do strony PARPA