Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

Nabór wniosków do udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Utworzono dnia 06.11.2023

 

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach ogłasza nabór wniosków do udziału w Programie na rok 2024.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16 r.ż. posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna, z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Na potrzeby realizacji Programu:

  • za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą niepełnosprawną.
  • za opiekuna osoby z niepełnosprawnością uznaje się opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę na dzieckiem do ukończenia 16. Roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (w tym opiekuna sprawującego opiekę w ramach rodziny zastęczej i rodzinnego domu dziecka).

Gmina Gorzyce w 2024 r. planuje realizację „Opieki wytchnieniowej” w formie pobytu całodobowego.

Zgodnie z Programem, limit dób całodobowej opieki wytchnieniowej dla jednej osoby z niepełnosprawnością wynosi nie więcej niż 14 dób w roku.

Udział w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, jest nieodpłatny.

Realizacja zadania w zakresie usługi opieki wytchnieniowej dla członka rodziny (członków rodziny) lub opiekuna (opiekunów) sprawującego bezpośrednią opiekę , na osobą (osobami) z niepełnosprawnością, finansowana jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego, przeznaczonych na realizację zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, więcej informacji mogą uzyskać bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach, ul. Raciborska 27, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub pod nr telefonu 570 619 426 (w godzinach pracy ośrodka).

Kartę zgłoszenia do Programu na wzorze zamieszczonym w załączniku prosimy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach do dnia 10 listopada 2023 r. w godzinach pracy Ośrodka.

Karty zgłoszenia do Programu złożone w terminie późniejszym zostaną wpisane na listę rezerwową.

Więcej informacji na stronie https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Pomoc w kryzysie

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 49

W poprzednim tygodniu: 311

W tym miesiącu: 708

W poprzednim miesiącu: 1454

Wszystkich: 101261

Obrazek przedstawia szary kwadrat z napisem PARPA, a pod spodem napis "Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Obrazek jest linkiem do strony PARPA

Obrazek przedstawia człowieka, a obok niego napis alzheimer rozumiem wspieram. To jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.