Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

Przystąpienie do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023

Utworzono dnia 27.02.2023

 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Gmina Gorzyce przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej finansowane jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego, przeznaczonych na realizację zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Dofinansowanie projektu: 100%

Całkowita wartość projektu: 16 222,08 zł 

Wsparcie finansowe dla beneficjentów pochodzi w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców gminy Gorzyce.

 

Cel programu:

Zwiększenie dostępności usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących Gminę Gorzyce, poprzez czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną oraz zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

 

Kto może skorzystać z usług opieki wytchnieniowej?

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

 

Forma realizacji opieki wytchnieniowej:

Opieka wytchnieniowa w Gminie Gorzyce w 2023r. realizowana jest w formie pobytu całodobowego w:

  • ośrodku wsparcia,
  • ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy,
  • domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę,
  • w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, w/w, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym, w przypadku posiadania wolnych miejsc.

 

Druki niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności,
  • karta zgłoszenia do Programu,
  • karta pomiaru – skala FIM

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach, ul. Raciborska 27, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 do 15.30, tel. 32 45 11 671.

 

 

 

 

Pomoc w kryzysie

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 303

W poprzednim tygodniu: 365

W tym miesiącu: 1132

W poprzednim miesiącu: 1658

Wszystkich: 106434

KLUBY SENIORA W GMINIE GORZYCE

NUMER SOS - linia pomocy pokrzywdzonym

Centrum Wsparcia

STOP PRZEMOCY! - APLIKACJA MOBILNA "TWÓJ PARASOL"

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Obrazek przedstawia szary kwadrat z napisem PARPA, a pod spodem napis "Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Obrazek jest linkiem do strony PARPA

Bezpieczny i aktywny senior

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Fundusz Sprawiedliwości

Miej to z głowy - zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

KARTA SENIORA

Karta Dużej Rodziny

Program - "Za życiem"

Alzheimer rozumiem wspieram

Obrazek przedstawia człowieka, a obok niego napis alzheimer rozumiem wspieram. To jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.